SODA Hisse Analizleri

2018-3. çeyrek soda hisse analizleri

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Kapanış (TL) : 6.38 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 6380 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.02 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.5

SODA 3Ç18: Güçlü operasyonel karlılık
Hem bizim tahminimiz olan 634mn TL hem de piyasa beklentisi olan 668mn TL’nin üzerinde olarak, Soda 818mn TL net kar açıkladı. Soda’nın beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılığı, beklentimizin oldukça altında kalan fiili vergi oranı ve esas faaliyetler kalemi altında sınıflanan yüksek kambiyo gelirleri net kar tarafında görülen sapmanın ana nedenleri olarak ön plana çıkıyor. Konsolide satış gelirleri, TL’deki değer kayına bağlı olarak 3Ç18’de %59 artarken, kromuyum segmenti satışlarında, ürün fiyatlarında artışa bağlı %63 büyüme ön plana çıktı. 3Ç18 FAVÖK ise %122 artış ile 333mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

 

AHLATCI YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Şirket’in 2018 yılı 3.çeyrek konsolide finansal tablolarını bir önceki yılın aynı dönemine göre incelediğimizde, satışlar yüzde 58,6 artış ile 958 milyon TL ve satışların maliyeti yüzde 30,8 artış ile 523 milyon TL’ye yükseldiği görülmekte. Ciroda yaşanan artışın olumlu etkisi ile birlikte ticari faaliyetlerden brüt kar yüzde 113,1 artış ile 435 milyon TL olarak gerçekleşti.

İlgili çeyrekte, pazarlama giderleri ve esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler grubunda yaşanan artışın etkisi ile birlikte Esas faaliyet karı yüzde 229,1 artış ile 391 milyon TL’ye yükseldi. Esas faaliyetlerden diğer gelirler grubu içerisinde yer alan esas faaliyetler ilgili kur farkı geliri kaleminde yaşanan artışın esas faaliyet karına pozitif katkı sağladığını düşünüyoruz.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve finansman gelir/gider kalemlerinde yaşanan artış ile birlikte dönem karının 818.3 milyon TL’ye ulaştığı görülmekte. Yılın 3.çeyreğinde FAVÖKbir önceki yılın aynı çeyreğine göre 183 puan artış ile 333 milyon TL ve FAVÖK marjı ise 9,93 puan artış ile yüzde 34,80 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Şirket’in dolar ve euro bazlı satış kontratlarının bulunması, yurtiçi/yurtdışı sektörde rekabet gücü ve uygun finansal rasyolar ve çarpanlar ile işlem görmesi, artan yatırım harcamaları, yer aldığı sektördeki öncü konumu ile birlikte şirket pay senedi için yüzde 8 artış potansiyeli ile birlikte 7,40 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

 

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Soda Sanayi 3Ç18’de beklentileri hayli aşan bir performansla 818 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 668 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 641 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve şirketin kaydettiği 127 milyon TL’lik yüksek ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı (1Y18’de 70 milyon TL gelirden sonra). 3Ç18’deki 333 milyon TL’lik FAVÖK bizim ve piyasa ortalama tahmininin yaklaşık %16 üzerindedir. 3Ç’deki %34,8’lik tarihi yüksek FAVÖK marjını, özellikle yılın ilk 9 ayı itibariyle %100’ün üzerinde artan doğal gaz fiyatları sonrası oldukça olumlu karşılıyoruz. Doğalgaz maliyetleri Soda Sanayi’nin toplam maliyetleri içinde 1Y18’de %15 gibi yüksek bir paya sahipti.

Yorum: Soda Sanayi’nin 3Ç18 performansına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına yapılan %50 zamdan sonra şirket yönetimi piyasadaki ilk olumsuz reaksiyonu kuvvetli bir 2Y öngörüsü paylaşarak yatıştırmıştı – 3Ç’deki gerçekleşmeleri bu anlamda yönetimin beklentilerinin bir teyidi olarak görüyoruz.

Yılın 4.çeyreği doğalgaz fiyat artışlarının tüm çeyreğe etki edecek olması nedeniyle daha zorlu geçmeye aday, ancak şirketin maliyet baskılarının üstesinden gelme konusundaki başarısı bu anlamda finansal performans açısından güven vericidir. Hızlı bir hesapla Soda Sanayi’nin FD/FAVÖK çarpanında benzerlerine göre %30 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Soda Sanayi için 8,80 TL hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz. Fiyat performansı açısından son dönemde ana holding şirketi Şişe Cam’ın ortaklık yapısına ilişkin gündemde yer bulan haberlerin de yakından takip edilmesini öneriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Soda Sanayii – 3Ç18 sonuçlarını 818.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 667.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %488 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %96 arttı. Net satışlar 958 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 967 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 333 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %122 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 288 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 993 baz puan artarak %34.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1161 baz puan arttı ve %45.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 20 baz puan arttı ve %14.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %48 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu 1,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu değer 30 Haziran 2018 itibariyle 897 milyon TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Soda Sanayi 3ç18’de karlılığında sıçrama yaşadı – olumlu Soda Sanayi zayıf TL’den faydalanarak net karını geçtiğimiz yıla göre %488 oranında artırmayı başardı ve 818 mln TL net kar açıkladı. Bu sonuç hem operasyonel karın piyasa beklentilerinin %16 üzerinde olmasından, hem de kur farkı gelirlerinin daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Güçlü gelen 3ç18 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(+) Soda Sanayi (SODA): Şirket, 3Ç18’de 668 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerinin %22 üzerinde 818 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %488, çeyreklik bazda ise %96 artış göstermiştir. Net kar aynı zamanda, en yüksek Research Turkey net kar beklentisi olan 740 mn TL’yi de aşmıştır. 3Ç18’de net kar tarafında yıllık bazda gözlenen artışta, TL’de gözlenen değer kaybıyla birlikte konsolide satış gelirlerinin, %86 yabancı para ağırlığına bağlı olarak, %59’luk artışına karşılık, satış maliyetlerinin yalnızca %31 yükseliş göstermesi, 222 mn TL’lik Eurobond yatırım geliri (3Ç17: 8 mn TL) ve 206 mn TL’Lik net finansal gelir (3Ç17: 14 mn TL) kaydedilmesi, etkili olmuştur.

Şirketin konsolide satış gelirleri, 3Ç18’de 967 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerine paralel 958 mn TL seviyesinde gerçekleşmiş, yıllık bazda %59, çeyreklik bazda ise %22 büyüme kaydetmiştir. Soda külü satış hacminde 3Ç18’de yıllık bazda %2 artış yaşanması, krom kimyasalları tarafında ürün fiyatlarında dolar bazında ortalama %21 yükseliş gözlenmesi ve elektrik satış fiyatlarında da ortalama %78 artış gerçekleşmesi, ciroda yıllık bazda gözlenen yükselişi desteklemiştir.

FAVÖK tarafında da Soda Sanayi’nin 3Ç18’de 288 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerini aşarak 333 mn TL FAVÖK kaydettiğini görüyoruz. 3Ç18’de ulaşılan FAVÖK, yıllık bazda %122, çeyreklik bazda ise %62 artarken, aynı zamanda en yüksek Research Turkey FAVÖK beklentisi olan 304 mn TL’yi de aşmıştır. FAVÖK marjı ise 3Ç18’de %35 seviyesinde gerçekleşerek 3Ç17’deki %25 seviyesinden 10 puanlık artış kaydederken, 9A18’de FAVÖK marjı %30 (9A17: %26) seviyesine yükselmiştir.

Yorum: 3Ç18’de Soda Sanayi hem FAVÖK hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergilemiştir. Yılbaşından bugüne BİST’e göre %81 pozitif getiri performansı sergileyen şirket hisseleri, son 1 ayda ise endekse göre %5 negatif bir getiri performansı kaydetmiştir. Açıklanan finansalların hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değil bilgi amaçlıdır.

admin hakkında 410 makale
admin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*