Gelişen İşletmeler Pazarında GİP’te İşlem Görme Sürecinin Adımları Nelerdir?

Gelişen İşletmeler Pazarında GİP’te İşlem Görme Sürecinin Adımları Nelerdir?

Bir şirketin GİP’te işlem görmek için geçeceği başlıca aşamalar aşağıda özetlenmiştir.

Şirket Bünyesinde Ekip Oluşturulması
Şirket bünyesinde GİP’e başvuruda bulunmak için yapılması gereken işleri yürütecek sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. Şirket payları GİP Listesi’ne kabul edildikten sonra şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; piyasa danışmanı, SPK, Borsa İstanbul, MKK gibi kurumlarla ve yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesi gerekeceğinden, hazırlık ekibine ileride bu işleri yapacak personelin dahil edilmesi faydalı olacaktır.

Piyasa Danışmanı ile Anlaşma Yapılması
GİP’te işlem görmeyi planlayan şirketlerin gerekli hazırlıkları birlikte yürütmek için bir piyasa danışmanı ile Piyasa Danışmanlığı Anlaşması yapması gereklidir. Bu anlaşmanın asgari şartları Borsa tarafından belirlenmiştir. (Yetkili piyasa danışmanlarını görüntülemek tıklayınız.)

Aracı Kuruluş Seçimi
Şirket, paylarını halka arz yöntemi ile Borsa’da satmak üzere bir aracı kuruluş ile kendi tercihine bağlı olarak anlaşma yapabilir.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı finansal tablolarını denetleyip görüş verecek SPK tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim şirketi ile anlaşma yapması gereklidir.

Sermaye Artırımı ve Ana Sözleşme Değişikliği
Şirket ana sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu olması gereklidir ve sermaye artırımı kararı da yetkili şirket organınca alınmalıdır. Şirket ana sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale gelecek şekilde değiştirilmesi için gerekli kararları almak üzere şirket genel kurulunun toplanması gerekir. Sermaye artırımı hususu da şirket “esas sermaye sistemine” tabi ise şirket genel kurulunca, “kayıtlı sermaye sistemine” tabi ise şirket yönetim kurulunca karara bağlanmalıdır. Ancak payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 40 milyon TL’nin altında olması durumunda, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25’ine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilir. Bu durumda ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde bulunması zorunludur.

Fiyat Belirlenmesi
Şirket paylarının satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması durumunda fiyat hesaplama raporu hazırlanarak ilan edilir.

Başvuru Dosyasının Hazırlanması
Piyasa danışmanı ile şirket, SPK ve Borsa İstanbul başvuruları için gerekli raporları ve belgeleri içeren başvuru dosyalarını hazırlarlar. Hazırlanan evrakların doğruluğundan şirket ve piyasa danışmanı birlikte sorumlu olup bu kapsamda başvuru dosyasındaki ilgili dokümanları kaşeleyerek imzalamalıdırlar. Borsa İstanbul’a yapılacak başvuru ekinde gerekli bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi de esastır.

SPK ve Borsa İstanbul Başvuruları
SPK’ya şirket paylarının kayda alınması için, Borsa İstanbul’a da şirket paylarının GİP Listesi’ne alınarak işlem görmesi için eşzamanlı başvuru yapılır. Başvuru dosyasının eksiksiz olması ilgili kurumların incelemelerini daha hızlı sonuçlandırmasını sağlayacaktır.

GİP Listesi’ne Kabul ve GİP’te İşlem Görmeye Başlama
SPK tarafından kayda alınan paylar, Borsa Birincil Piyasada yapılacak olan halka arz ve satılmayan pay olması durumunda aracılık yüklenimi işlemleri sonrasında Borsa İstanbul tarafından yapılan KAP duyurusunda belirtilen tarihte GİP’te işlem görmeye başlar.

admin hakkında 410 makale
admin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*