Gelişen İşletmeler Pazarına ( GİP ) Listesi’ne Kabul Kriterleri Nelerdir?

Gelişen İşletmeler Pazarına ( GİP ) Listesi’ne Kabul Kriterleri Nelerdir?

Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul başvurularında;

1) Payların GİP Listesi’ne kabulü için başvuruda bulunan şirketin anonim şirket statüsünde olması, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,

2) GİP Listesi’ne kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması,

3) Kotasyon Yönetmeliği’nde Borsa kotuna alınarak kot içi pazarda işlem görebilmek için nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterlerden (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış şartlar) en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması,

4) Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi,

5) Şirket ile Piyasa Danışmanı Listesi’nde yer alan bir piyasa danışmanı arasında başvuru tarihi itibarı ile en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması,

6) Payları GİP’te işlem görecek ortaklıklardan istenen Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar, payların satış dönemlerine göre düzenlenmiştir. Bu çerçevede, payları 01 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında satılacak ortaklıklardan son yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki yıllık karşılaştırmalı finansal tablolar ile altı aylık ara dönem finansal tablolar, payları 16 Şubat – 15 Ağustos tarihleri arasında satılacak ortaklıklardan son yıllık karşılaştırmalı finansal tablolar, payları 16 Ağustos – 31 Aralıktarihleri arasında satılacak ortaklıklardan son yıllık ve altı aylık ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloları,

gerekmektedir.

Piyasa danışmanının şirkete ilişkin raporunun olumlu görüş içermesi durumunda, Yönetim Kurulu söz konusu raporu ve genel şartları dikkate alarak şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilip edilmemesine karar verir.

admin hakkında 410 makale
admin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*