Devre kesici uygulaması nedir?

www.parasesi.org

Borsa İstanbul’un küçük yatırımcıları korumak için spekülatif hareketleri engelleme adına yapmış olduğu uygulanmadır Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre Devre Kesici

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (OSDS) BISTECH geçişi ile birlikte 30/11/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, yerine devre kesici uygulaması getirilmiştir.

Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır

İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri  yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir

 

 • Devre kesici seansın sadece sürekli işlem yöntemi bölümlerinde çalışır.
 • Devre kesici referans fiyatı, en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat (açılış seansı, gün ortası açılış, tekil açılış, devre kesici seansında oluşan fiyat) veya ilgili payın baz fiyatıdır. En son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya baz fiyattan en son güncellenen fiyat devre kesici referans fiyatıdır.
 • Devre kesici referans fiyatına % 10 marj uygulanarak devre kesici fiyat limitleri bulunur.
 • Bu fiyat limitlerine kadar normal işlemler devam eder ancak bu fiyat limitlerine değen işlemi gerçekleştirecek emir iptal edilerek bu limitlerden işlem olmasına izin verilmez ve devre kesici çalışır. Söz konusu emir önceki fiyat seviyeleri ile işlem gerçekleştirmiş ise kalan kısmı iptal edilir.
 • Devre kesicinin çalışması ile birlikte ilgili sırada emir toplama aşamasına geçilir. Bu aşamada açılış/kapanış ve tek fiyat seanslarında olduğu gibi teorik fiyat ve işlem miktarı gösterilir.
 • Emir toplamanın ardından eşleşme süreci gelir.
 • Emir toplama ve eşleşmenin ardından sırada normal işlemler devam eder.
 • Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan paylarda devre kesici süresi 5 dk. emir toplama + 2 dk. eşleştirme, diğer pazarlarda işlem gören paylarda emir toplama süresi 15 dk. emir toplama + 2 dk. eşleştirme olarak uygulanmaktadır.
 • Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan paylarda, seansın gün ortası tek fiyat ve kapanış bölümlerinin başlamasına kalan 10 dakika içerisinde (saat 12:50 – 13:00 ve 17:50 – 18:00) devre kesici çalışırsa emir toplama süresi 5 dakikadan 10 dakikaya çıkartılır ve sırada eşleştirme yapılmadan emir toplama süreci izleyen aşamada da devam eder. Eşleştirme, izleyen emir toplama aşamasının (gün ortası açılışın veya kapanış seansının) sona ermesi ile birlikte gerçekleştirilir.
 • Yıldız Pazar haricindeki diğer pazarlarda devre kesici emir toplama süresi uzatılan paylarda, seansın gün ortası tek fiyat ve kapanış bölümlerinin başlamasına kalan 20 dakika içerisinde (saat 12:40 – 13:00 ve 17:40 – 18:00) devre kesici çalışırsa emir toplama süresi 15 dakikadan 20 dakikaya çıkartılır ve sırada eşleştirme yapılmadan emir toplama süreci izleyen aşamada da devam eder. Eşleştirme, izleyen emir toplama aşamasının (gün ortası açılışın veya kapanış seansının) sona ermesi ile birlikte gerçekleştirilir.

İlgili sırada devre kesicinin çalışması halinde bu sıraya bağlı rüçhan hakları, varant, temerrüt gibi sıralardaki işlem yöntemi kesintiye uğramadan devam eder. Örneğin GARAN.E sırasında devre kesici çalışıp bu sıra tek fiyat emir toplamaya alındığında GARAN.R ve GADAA.V sıralarında sürekli işlem yöntemi kesintiye uğramadan devam eder.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (OSDS) BISTECH geçişi ile birlikte 30/11/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış, yerine devre kesici uygulaması getirilmiştir.

Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır.

İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri  yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.

 • Devre kesici seansın sadece sürekli işlem yöntemi bölümlerinde çalışır.
 • Devre kesici referans fiyatı, en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat (açılış seansı, gün ortası açılış, tekil açılış, devre kesici seansında oluşan fiyat) veya ilgili payın baz fiyatıdır. En son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya baz fiyattan en son güncellenen fiyat devre kesici referans fiyatıdır.
 • Devre kesici referans fiyatına % 10 marj uygulanarak devre kesici fiyat limitleri bulunur.
 • Bu fiyat limitlerine kadar normal işlemler devam eder ancak bu fiyat limitlerine değen işlemi gerçekleştirecek emir iptal edilerek bu limitlerden işlem olmasına izin verilmez ve devre kesici çalışır. Söz konusu emir önceki fiyat seviyeleri ile işlem gerçekleştirmiş ise kalan kısmı iptal edilir.
 • Devre kesicinin çalışması ile birlikte ilgili sırada emir toplama aşamasına geçilir. Bu aşamada açılış/kapanış ve tek fiyat seanslarında olduğu gibi teorik fiyat ve işlem miktarı gösterilir.
 • Emir toplamanın ardından eşleşme süreci gelir.
 • Emir toplama ve eşleşmenin ardından sırada normal işlemler devam eder.
 • Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan paylarda devre kesici süresi 5 dk. emir toplama + 2 dk. eşleştirme, diğer pazarlarda işlem gören paylarda emir toplama süresi 15 dk. emir toplama + 2 dk. eşleştirme olarak uygulanmaktadır.
 • Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan paylarda, seansın gün ortası tek fiyat ve kapanış bölümlerinin başlamasına kalan 10 dakika içerisinde (saat 12:50 – 13:00 ve 17:50 – 18:00) devre kesici çalışırsa emir toplama süresi 5 dakikadan 10 dakikaya çıkartılır ve sırada eşleştirme yapılmadan emir toplama süreci izleyen aşamada da devam eder. Eşleştirme, izleyen emir toplama aşamasının (gün ortası açılışın veya kapanış seansının) sona ermesi ile birlikte gerçekleştirilir.
 • Yıldız Pazar haricindeki diğer pazarlarda devre kesici emir toplama süresi uzatılan paylarda, seansın gün ortası tek fiyat ve kapanış bölümlerinin başlamasına kalan 20 dakika içerisinde (saat 12:40 – 13:00 ve 17:40 – 18:00) devre kesici çalışırsa emir toplama süresi 15 dakikadan 20 dakikaya çıkartılır ve sırada eşleştirme yapılmadan emir toplama süreci izleyen aşamada da devam eder. Eşleştirme, izleyen emir toplama aşamasının (gün ortası açılışın veya kapanış seansının) sona ermesi ile birlikte gerçekleştirilir.

İlgili sırada devre kesicinin çalışması halinde bu sıraya bağlı rüçhan hakları, varant, temerrüt gibi sıralardaki işlem yöntemi kesintiye uğramadan devam eder. Örneğin GARAN.E sırasında devre kesici çalışıp bu sıra tek fiyat emir toplamaya alındığında GARAN.R ve GADAA.V sıralarında sürekli işlem yöntemi kesintiye uğramadan devam eder.

Piyasa koşulları çerçevesinde gerekli görülmesi hâlinde sermaye piyasası aracı bazında veya piyasa genelinde devre kesiciyi tetikleyecek fiyat değişim oranlarını Pay Piyasası Bölümü Müdürü resen iki katına kadar yükseltebilir. Genel Müdür, gereken durumlarda bu oranları resen kaldırabilir veya değiştirebilir.

Devre kesici ne kadar sürer 

Devre kesici uygulaması 15 dakika sürer eğer seans kapanmasına 20 dakika vasa 20 dakika sürer sonra normal şekilde alım satım işlemi devam eder.

admin hakkında 410 makale
admin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*